RANA TRAININGEN
Afscheidsritueel bij echtscheiding
Steeds meer mensen realiseren zich dat er naast 'leed', er in het begin van de relatie ook veel 'lief' is geweest en kiezen daarom voor een rituele afsluiting. Een ritueel helpt ons stil te staan bij dàt wat is geweest en dàt wat nu is.

Een trouwbelofte teruggeven aan uw ex-partner, geeft ruimte om weer alleen en opnieuw verder te gaan. En als u kinderen heeft, kunt u als ouders, samen trouw beloven aan uw kinderen voor goed ouderschap. Aanwezigheid van een paar familieleden of intieme vrienden kan voor extra kracht zorgen.

Graag denk ik met u mee hoe een passend ritueel vorm te geven en uit te voeren.