RANA TRAININGEN
Organisatie opstellingen
Wanneer doe je een opstelling
Enige voorbeelden zijn:
  • Het loopt niet lekker op de afdeling
  • De klanten blijven weg
  • De winst daalt
  • Na een reorganisatie zijn de medewerkers niet meer gemotiveerd
  • Er is een groot verloop en een hoog percentage ziekteverzuim
In feite kan ieder probleem of belemmering opgesteld worden.

Kijken naar verstoringen
We vragen ons dan af:
  • wie heeft het bedrijf/organisatie opgericht
  • wie is het langst in dienst
  • nemen de medewerkers hun juiste plek in
Organisatie opstellingen, hoe gaat dat in z’n werk?
Het is hier van belang dat de inbrenger van de vraag hiërarchisch gezien gerechtigd is een vraag in te brengen. Een directeur kan het gehele bedrijf laten opstellen om inzichtelijk te krijgen wat er aan schort. Een afdelingshoofd kan alleen de betreffende afdeling waar zij of hij leiding aan geeft opstellen. De begeleider vraagt de cliënt welk probleem er speelt en wat de opstelling de cliënt moet gaan opleveren.

De begeleider bepaalt vervolgens wie of wat er opgesteld gaat worden. Dit kunnen directieleden, managers of andere medewerkers of van de organisatie zijn, maar ook abstracties als de winst, de afdeling, de samenwerking etc.

Vervolgens stelt de cliënt de representanten intuïtief in de ruimte op zoals hij hen in relatie tot elkaar beleeft. Het innerlijke beeld van de cliënt wordt hiermee als het ware naar buiten gebracht en kan nu ‘op afstand’ ervaren worden. De opstelling komt tot leven als een tableau-vivant: de onderlinge verhoudingen en verstoringen in het systeem worden zichtbaar en voelbaar.

Met hulp van de begeleider wordt gezocht naar een passende oplossing door de representanten te verplaatsen. Het ‘oude’ innerlijke beeld wordt hiermee vervangen door een ‘nieuw’ beeld dat een diepe helende werking heeft.

Trainingen
Rana trainingen verzorgt voor uw organisatie opstellingen, in-company, en desgewenst ook extern met uw eigen medewerkers of met zorgvuldig geselecteerde externe representanten.


Een organisatie is als een bord spagetti.
Je trekt aan een sliert en ergens anders zie je iets gaan bewegen.