RANA TRAININGEN
Hulp bij scheiden
Echtscheiding en kinderen
Een relatie verbreken is vaak een pijnlijke ervaring. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn. U wordt door een echtscheiding dan wel ex-partner, maar nooit ex-vader of ex-moeder. U zult elkaar ook in de verre toekomst blijven
tegenkomen op verjaardagen, eindexamens of bruiloften van uw kinderen.
Voor het geluk van alle familieleden is het belangrijk dat ze elkaar op een ontspannen en respectvolle manier kunnen blijven ontmoeten.

Na 5 jaar studie werd Stefans bul uitgereikt. Het zou een feestelijke gebeurtenis moeten zijn. In de aula zaten zijn ouders ver bij elkaar vandaan, ieder met hun nieuwe partner. Om maar geen contact met elkaar te hoeven hebben, hielden de ex-en elkaar constant in de gaten. Er bleef weinig aandacht over voor hun zoon.

Kinderen krijgen te maken met loyaliteit naar beide ouders toe. Ze zijn immers voor 50% van hun moeder en voor 50% van hun vader. Hoe zouden ze ooit tussen hen kunnen kiezen?


Fusiegezin
Gaat u een nieuwe relatie aan en heeft uw nieuwe partner ook kinderen? Dan ontstaat er een fusiegezin (ook wel samengesteld gezin genoemd), met stiefouders, stiefkinderen en stiefbroertjes en -zusjes. Het is een enorme uitdaging om in een fusiegezin de harmonie te bewaren.


Na de scheiding is de vader van Thijs en Sven in het huis blijven wonen. De jongens zijn met hun moeder naar een flat verhuisd. Vader is na korte tijd hertrouwd. Als Thijs en Sven in het weekend naar hun vader gaan, zijn daar ook vaders nieuwe vrouw en haar twee dochters. Hun stoere jongenskamers zijn veranderd in roze prinsessenkamers van hun stiefzusjes. Op zaterdagavond slapen de jongens in een slaapzak op de bank. Ze zijn in hun geboortehuis letterlijk en figuurlijk hun plek kwijt.

In een fusiegezin is vaak veel onrust. Want, waar hoor ik thuis en waar is mijn plek? Ook is er altijd ‘de lege plek’ die bewust of onbewust wordt ervaren. ‘De lege plek’ kan een ouder zijn waarmee het contact is verbroken, of grootouders, een tante, neefjes of nichtjes. Omdat ze afwezig zijn, worden zij vaak het meest gemist.


Echtscheiding zonder kinderen 
U dacht opnieuw te kunnen beginnen na de scheiding, en toch…… blijkt de band sterker dan verwacht. Als onverwerkte emoties toch nog een rol spelen, zijn een paar coachingsgesprekken vaak voldoende om echt afscheid te nemen en verder te gaan met uw nieuwe leven.