RANA TRAININGEN
Tips voor een goede echtscheiding
Beide huwelijkspartners nemen elk voor zich verantwoording voor hun aandeel van het mislukken van hun relatie.

Bedank je ex-partner voor dat wat wel goed en gelukkig was in jullie relatie. Neem die goede dingen mee in je nieuwe relatie.

Een nieuwe relatie kan je pas echt aangaan, als je echt afscheid genomen hebt van je ex-partner. Zo niet, dan blijft je ex-partner altijd op de achtergrond in je hoofd spoken en kom je niet ‘los’ van elkaar en blijf je emotioneel aan elkaar verbonden. Dit staat het geluk voor een nieuwe relatie in de weg.


Extra tips voor een scheiding met kinderen

Bedenk dat je kinderen niet om een echtscheiding hebben gevraagd, hun leven staat nog meer op z’n kop dan jouw leven.

Jouw eerste zorg is voor je kind(eren), pas daarna voor je eventuele nieuwe partner.

Spreek met je kinderen in positieve bewoordingen over je ex-partner.

Kinderen zijn voor 50% hun vader en voor 50% hun moeder. Hoe zou een kind dan ooit kunnen kiezen voor een van beiden? Als het kind gedwongen wordt om voor één ouder te kiezen, wordt het gedwongen 50% van zichzelf uit te sluiten. Dit resulteert in een groot loyaliteitsconflict in het kind. Het is van groot belang dat het kind ‘onschuldig’ mag blijven, en beide ouders mag blijven liefhebben.

De ex-partners horen hun eigen problemen op te lossen. Lukt dit niet, zoek dan steun bij je ouders, schoonouders, broers of zussen, vrienden of een therapeut. Betrek je kinderen nooit in jullie problemen want kinderen horen niet voor ouders te zorgen, zij zijn en blijven immers de kleintjes.

Een nieuwe huwelijkspartner kan nooit de plek innemen van de biologische ouder en kan die ook niet vervangen. 

In de training wordt hier veel aandacht aan besteed.

Terug