RANA TRAININGEN
Links
Deze slagvaardige kleine Nederlandse organisatie heeft in Kabul een opvanghuis opgericht voor Afghaanse weduwen en hun kinderen. Voor de vrouwen wordt werk gezocht zodat zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Hun kinderen krijgen onderwijs en daarmee een kans op een goede toekomst. Wij ondersteunen dit grootse initiatief graag door het geven van trainingen aan de vrouwen en kinderen in Kabul.Als je het leuk vindt om een kleine zelfstandige in een ontwikkelingsland te ondersteunen met een ‘person-to-person’ microkrediet, moet je deze site zeker bezoeken. Je kunt een kleine lening verstrekken die je binnen een half jaar tot een jaar weer teruggestort krijgt op je rekening. Herinvestering aan een nieuwe ondernemer kan ook. Ondertussen hebben wij al 106 leningen verstrekt. Een prachtige manier om andere, minderbedeelde maar ondernemende wereldbewoners een kans te geven op een beter bestaan.